koidu

Koidu Külaselts

Koidu Külaselts MTÜ (80419983) on asutatud 18. juunil 2017.a 11 asutajaliikme poolt. Seltsi eesmärgiks on põhikirja järgi Koidu küla seltsielu edendamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise taristu arendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.

Asutamiskoosolekul valiti seltsi juhatusse Allar Leedu, Rain Väät ja Tormi Tabor. Külaseltsiga liitumiseks saada seltsi juhatusele avaldus.

Koidu Külaselts MTÜ rekvisiidid


Koidu küla