koidu

Koidu küla

Tutvustus

Koidu küla on Alliku ja Vanamõisa külade piiride muutmise teel 21.07.2012 loodud küla Harju maakonnas Saue vallas. Küla põhiosa moodustab senine Alliku küla kagunurk, lisaks liitus Saunapunkti asukohana tuntud Nõuma talu Vanamõisa külast. Küla piirneb lõunast raudteega, idast Laagri möödasõiduga ja läänest Vääna jõega. 01.01.2018 seisuga oli külas 389 elanikku, küla pindala on 1,894 km². Külas asub Koidu bussipeatus ja Padula raudteepeatus.

Küla loomise algatas kohalik kogukond. Külasiseste juttude kohaks on piiratud juurdepääsuga FB grupp Koidu küla seltskond. Küla korraldab igal aastal talgupäevi (2017), mille käigus reeglina koristatakse ära kõik küla teeääred, lisaks muud tegevused. Alates 2017.a kevadest peetakse külas tenniseturniire. Külas asub ka populaarne peokoht Saunapunkt, kus iga aasta kevadel toimub Kõva Mehe Jooks.

Koidu Külaselts

Koidu Külaselts MTÜ on asutatud 18. juunil 2017.a 11 asutajaliikme poolt. Seltsi eesmärgiks on põhikirja järgi Koidu küla seltsielu edendamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise taristu arendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.